Cowork Stupava

Nájdi si u nás svoje miesto, kde sa dokážeš sústrediť na prácu, dostaneš tie najlepšie nápady a dokážeš ich zrealizovať
1 deň
€,-
1 týždeň
€,-
1 mesiac
€120,-
zasadačka

Viac o coworkingu

Spolupracujte s podobne zmýšľajúcimi nezávislými pracovníkmi alebo kolegami vo svojom odbore na pracovisku alebo v kancelárii, aby ste prediskutovali svoje projekty. Zvážte realizovateľnosť práce s motivovanými ľuďmi a nápadmi na projektoch, ktoré prídu rýchlejšie a ľahšie. Tu môžete nájsť špecialistov, ktorí vám chcú pomôcť vo vašom podnikaní a učiť sa od vás.

Kontaktujte nás

Online rezevácie, overovanie voľných miest a termínov coworkingu alebo zasadačky, všeobecné otázky a odpovede, recenzie...

Ďalšie coworkingy na Slovensku

Objavte coworkingy na slovensku a zameňte Vašu tradičnú kanceláriu alebo home-office za coworking. Medzi hlavé výhody patrí pracovná flexibilita, nižšie náklady a komunita.
Bratislava

Coworking Cvernovka

Komunitný coworkingový priestor spojený s detským klubom na 5. poschodí kultúrno-kreatívnom centre Nová Cvernovka
 • 1 deň€15,-
 • 1 týždeň€,-
 • 1 mesiac€109,-
 • zasadačka (1 h.)€áno,-
Žilina

Coworking Banka Žilina

Tri kancelárie pre freelancerov aj "homeoffie" (130 m2) na prízemí budovy, obmedzená kapacita a non-stop vstup.
 • 1 deň€15,-
 • 1 týždeň€55,-
 • 1 mesiac€220,-
 • zasadačka (1 h.)€áno,-
Martin

Coworking Cancel

Coworking funguje už 5 rokov. Vytvorili sme komunitu kreatívnych ľudí, ktorí majú veľa nápadov a vedia ich zrealizvať.
 • 1 deň€8,-
 • 1 týždeň€,-
 • 1 mesiac€90,-
 • zasadačka (1 h.)€áno,-
Košice

Coworking Eastcubator

Ak sa chcete vo svojej kariére posunúť dopredu, coworkingový Eastcubator je tým pravým miestom!
 • 1 deň€,-
 • 1 týždeň€,-
 • 1 mesiac€,-
 • zasadačka (1 h.)€N/A,-